Boerderij met een rijke historie

Schapenboerderij Texel heeft een rijke geschiedenis. Het vierkant van de stolp dateert uit 1700 en werd gemaakt van scheepsmasten van vergane VOC-schepen. Van oudsher is de Texelse stolp al in gebruik als schapenboerderij. Eeuwenlang hielden de eigenaars er schapen en maakten ze kaas en melk en werd ook de wol verkocht om in het levensonderhoud te voorzien. Tegenwoordig worden er geen schapen meer gemolken, maar de oude melkinstallaties zijn nog steeds te bezichtigen. Sinds begin 2015 is de stolp eigendom van de familie Witte ('Van Rozenhout'). Op de bezoekboerderij kunnen lammetjes geknuffeld worden en komen bezoekers in de praktijk meer te weten over de schapenhouderij en het boerenleven: je krijgt een kijkje in de keuken van een echte schapenboer.

Boer Hans

hans

Schapenboer Hans Witte (1952) stamt uit een echte Texelse boerenfamilie. Op zijn 22e nam hij het familiebedrijf over van vader Tinus, die op boerderij Rozenhout, in het Hoge Berggebied tussen Oudeschild en Den Burg, bollen teelde en koeien en schapen hield. Van jongs af aan liep Hans tussen de schapen en in de lammerentijd mocht hij drie weken vrij van school om thuis te helpen. Toch wist hij op zijn 19e zeker dat hij geen boer wilde worden! De verplichting om altijd op de boerderij te moeten helpen, werkte averechts. Vooral de bollenteelt was bepaald niet iets wat hij leuk vond. 'In die tijd leverde de schapenhouderij nauwelijks wat op. Met de bollen verdienden we ons inkomen.' Een paar jaar werkte hij elders, maar het gemis naar de boerderij bleek toch te groot. Hij nam het roer over in 1974 en concentreerde zich vooral op de bollenteelt. Er werkten 25 man op het bedrijf. Na 20 jaar stapte Hans definitief over op de schapenhouderij. Hij kocht 600 schapen en al snel verschenen de eerste toeristen in de schuur. Ook het opdrijven van de schapen, dat Hans met honden doet, trok veel aandacht. 'Het werd zo druk op ons bedrijf dat we nauwelijks aan ons werk toe kwamen. In 2004 besloten we om dagelijks een uurtje open te gaan om iedereen een kans te geven de lammetjes te aaien', vertelt Hans.

Dat uurtje bleek al snel veel te kort en er ontstond zelfs filevorming op de Hoge Berg. Bezoekers verdrongen elkaar om naar binnen te mogen. Boerderij Rozenhout werd te klein voor de inmiddels 750 schapen en grote bezoekersaantallen. Begin 2015 volgde de verhuizing naar de huidige locatie aan de Pontweg. Een prachtige oude stolp met voldoende land rond de deur voor de schapen, parkeergelegenheid en ruimte om leuke buitenvoorzieningen te maken. Zo'n acht tien maanden per jaar worden er lammeren geboren. De grootste geboortegolf is in de maanden maart en april. Dat betekent topdrukte voor Hans. 'Dan werken we in wisseldiensten, want de schapen die moeten bevallen houden we dag en nacht in de gaten. Vaak hebben de ooien hulp nodig bij de bevalling. Gelukkig kunnen we het werk goed verdelen nu twee van mijn vier kinderen, mijn dochter Mariska en mijn zoon Lennart, ook in het bedrijf zitten.'

Boerin Mariska

mariska

Van Mariska Witte (1985) was al snel duidelijk dat haar toekomst op de boerderij lag. Als meisje van acht jaar hielp ze al lammetjes ter wereld en dierverzorging is de actieve Texelse op het lijf geschreven. Naast haar werk op de boerderij heeft ze nog een baan in de thuiszorg en is ze actief bij de vrijwillige brandweer op Texel. Net als vader Hans en broer Lennart doet Mariska alle voorkomende werkzaamheden op de boerderij. Ze verzorgt rondleidingen, voert de schapen en boerderijdieren en helpt bij bevallingen. Haar passie is de dierverzorging. Als een schaap iets mankeert ziet Mariska dat onmiddellijk. Sinds 2010 is zij vennoot in het familiebedrijf.

Boer Lennart

lennart

Hoewel hij de lelies best leuk vond wist ook Lennart Witte (1981) het rond zijn twintigste zeker: ik word nooit boer! En toch kwam ook Lennart in 2015 in het familiebedrijf. Hij werkte jarenlang in een autospuiterij en kluste af en toe op de boerderij. 'De administratie deed ik al wel, maar ik zag niet direct een toekomst voor mij weggelegd op de boerderij. Nu we zo zijn gegroeid, is er ruimte voor drie vennoten en ben ik helemaal overgestapt. Geen dag is hier hetzelfde en we barsten van de plannen. Ik ben veel aan het klussen en hou me vooral bezig met de inrichting van de schuren en het erf. Mijn zus is de dierspecialist, maar ik leer elke dag bij. En inmiddels verzorg ook ik regelmatig de demonstraties en help ik bij de dierverzorging.'